Regulamin

Przed przyjściem do Klubu zapoznaj się z kilkoma zasadami, które obowiązują podczas spotkań:

- Wszystkie spotkania są bezpłatne.

- Na niektóre spotkania obowiązują zapisy.
- W przypadku, gdy osoby zapisane nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie nam swojej

nieobecności drogą mailową najpóźniej na dzień przed planowanym spotkaniem.
- Mówimy do siebie po imieniu.
- Na spotkania przychodzimy wyłącznie ze zdrowymi dziećmi.

- Przynosimy kapcie na zmianę dla siebie i dziecka.
- Każdy z rodziców decydując się na uczestnictwo w spotkaniach bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie swojego

dziecka.
- Na terenie Centrum "Bartłomieja" przestrzegamy obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
- Wspólnie odpowiadamy za użyczone przez Centrum "Bartłomieja" pomieszczenie i jego wyposażenie.
- Po spotkaniu sprzątamy po sobie.
- Na spotkania przychodzimy punktualnie.