czwartek, 1 marca 2012

Poniedziałkowe spotkania w Klubie Mam na Służewcu


Fundacja RoRo zaprasza na poniedziałkowe warsztaty spełnionego macierzyństwa.

Pojawienie się dziecka w życiu kobiety wiąże się z szeregiem zmian zarówno natury biologicznej jak i w sferze psychiki. Wymaga przeorganizowania swojegodotychczasowego życia, zmiany przyzwyczajeń, spotkania się ze swoimi lękami i obawami mającymi często korzenie w przeszłości, a sięgającymi daleko w przyszłość.
Zmiany te w połączeniu z brakiem odpowiedniego wsparcia ze strony otoczenia, mogą stać się przyczyną obniżonego nastroju, a nawet depresji. Dłużej utrzymujące się złe samopoczucie może niekorzystnie wpływać na kontakt z dzieckiem, być przyczyną poczucia winy i braku kompetencji wychowawczych.
Propozycja naszych spotkań skierowana jest do wszystkich tych kobiet - matek dzieci do 3 roku życia, dla których różowa wizja macierzyństwa okazałą się nieprawdą. Chcemy stworzyć przestrzeń do zadawania ważnych pytań i pomóc w odnajdywaniu odpowiedzi. Pragniemy wspomóc kobiety w roli matki, nie zapominając o tym kim są również poza tą rolą. Pamiętamy że szczęśliwa mama to spełniona i wolna kobieta.

Zajęcia poprowadzi Jagoda Kędzierska - absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Mistrz NLP (certyfikat Polskiego Instytutu NLP), Trener dramy i Treningu Zastępowania Agresji. Posiada doświadczenie w treningach grupowych, prowadzeniu grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych. Wpisana na listę Polskiej Federacji Psychoterapii.

Spotkania: raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach 10.30 - 12.00, Klub Mam na Służewcu przy ul. Bartłomieja 3, kolejne spotkanie 21 maja.

Zapisy: na spotkania nie prowadzimy zapisów.

Warsztaty są bezpłatne.
Jeśli podoba Ci się to co robimy, to po spotkaniu/ niach będziesz mogła/ mógł przekazać darowiznę, która umożliwi realizację kolejnych projektów. Nasi darczyńcy biorą
także co kwartał udział w losowaniu drobnych nagród.

Warsztaty są częścią projektu "Moje Wierzbno, Mój Służewiec - druga edycja"
Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy.